+31 13 505 6747 contact@meutermans.nl

WELKOM IN ONZE PRAKTIJK

 

SAMEN MAKEN WE GOEDE AFSPRAKEN

Om onze werkzaamheden goed te organiseren en misverstanden in communicatie te voorkomen, heeft onze praktijk de volgende praktijkregels opgesteld:
Afspraken en behandelingen
 • Wanneer u een afspraak wilt verzetten of annuleren, dan vragen wij u ons dat minstens 2 werkdagen van tevoren telefonisch te laten weten. Annuleert u een afspraak niet tijdig, dan zijn wij genoodzaakt ons tarief voor de geplande behandeling – en de kosten voor eventuele daarvoor bestelde materialen – bij u in rekening te brengen.
 • Behandelingen worden alleen uitgevoerd volgens afspraak.
 • In de regel wordt er tijdens een periodieke controle, buiten tandsteen verwijderen, geen behandeling uitgevoerd. Indien behandeling noodzakelijk blijkt, wordt hiervoor een vervolgafspraak met u gepland.
 • Ernstige pijnklachten worden in principe ingepland op de dag dat u belt. Hiertoe hebben wij dagelijks vastgestelde tijdsblokken gereserveerd. Zo voorkomen we lange wachttijden. U wordt doorgaans met eenvoudige middelen van de pijn afgeholpen. Voor uitgebreidere nazorg of het afmaken van een gestarte behandeling wordt een vervolgafspraak gemaakt.
 • Als u voor een periodieke controle komt, is dit een combinatieafspraak met onze mondhygiëniste / preventieassistente en de tandarts.
 • In onze praktijk worden periodiek röntgenfoto’s genomen. In een normale situatie maken wij eens per 3 jaar bitewingfoto’s. Afhankelijk van uw gebitssituatie kan er van deze termijn afgeweken worden. In geval van pijnklachten of bij het ontdekken van bijzonderheden tijdens een periodieke controle worden doorgaans tussentijds ook foto’s genomen. Op deze manier verkrijgen wij extra informatie voor een juiste diagnose.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de periodieke controle na te komen zodat wij veranderingen en mogelijke problemen in uw mond(hygiëne) tijdig kunnen ontdekken. Als u afwijkt van deze regelmaat, kunt u zich bij problemen niet beroepen op het niet opmerkzaam zijn van de tandarts.
 • U bezoekt de praktijk tenminste 1 maal per jaar voor een periodieke controle.
 • Wij sturen een afspraakherinnering per e-mail 3 weken en/of per sms 2 dagen voor de geplande afspraak naar onze patiënten. Dit is een gratis service die wij verlenen aan onze patiënten, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het toch gebeuren dat u geen herinnering van ons ontvangt, dan betekent dit niet dat uw afspraak niet door zou gaan.
 • Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons een begroting.

 

Uw persoonlijke gegevens
 • Wij moeten in het bezit te zijn van uw actuele adres-, verzekering- en telefoongegevens. Dit is onder meer noodzakelijk om declaraties op de juiste manier aan te leveren bij uw zorgverzekeraar. Als er wijzigingen zijn, dan kunt u deze direct bij de balie schriftelijk, telefonisch of per mail aan ons doorgeven.
 • Actueel medicijngebruik moet bij ons bekend zijn.
 • Uw medisch / tandheelkundig dossier is gekoppeld aan uw Burger Service Nummer. Dit nummer moet daarom bij ons bekend zijn.
 • Er dient een ingevulde gezondheidsvragenlijst aanwezig te zijn in uw dossier.
 • Om fraude te voorkomen dient u zich aan de balie te kunnen identificeren.
 • Aan de balie maken wij een pasfoto en voegen deze toe aan uw patiëntenkaart.
Klachten en second opinion
 • Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over uw behandelaar of over de praktijk. Deze klacht(en) kunt u melden bij de receptie. Wij streven ernaar uw klacht binnen korte tijd op te lossen. Indien u niet tevreden bent over deze oplossing en een officiële klacht wilt indienen, dan dient u een aangetekende brief naar de praktijk te sturen of zich te melden bij de officiële klachtencommissie van het KNMT.
 • Het aanvragen van een ‘second opinion’ is altijd mogelijk. Dit houdt in dat er een consult plaatsvindt bij een andere tandarts buiten onze praktijk. Tijdens dit consult wordt een onderzoek gedaan en desgewenst missende informatie verzameld (bijvoorbeeld röntgenfoto’s of een pocketstatus). Deze tandarts mag echter geen behandeling uitvoeren. Gebeurt dit wel, dan is de betreffende tandarts in overtreding met de geldende beroepsregels en zal de garantie van de behandeling niet kunnen worden overgenomen door uw eigen behandelaar. De besproken problematiek en bevindingen worden altijd schriftelijk overlegd met uw tandarts.
Betalingen
 • Onze declaraties worden aangeleverd aan en verwerkt door Infomedics Factoring. Infomedics dient uw nota in bij uw zorgverzekeraar.
 • Blijkt u (voor een deel) onverzekerd te zijn, dan krijgt u de (rest)nota per mail toegestuurd van Infomedics. Middels de link in de e-mail dient u deze (rest)nota te voldoen. Als u vragen heeft over de betaling van de nota kunt u contact opnemen met Infomedics via 036 – 20 31 900 of online.
Overige regels
  • Indien uw gezondheidstoestand verandert – u bent bijvoorbeeld zwanger; onder behandeling gekomen bij een specialist; hebt (andere) medicijnen voorgeschreven gekregen of een allergie ontwikkeld – verzoeken wij u dit bij uw bezoek aan uw behandelaar te melden.
  • Roken is binnen onze praktijk niet toegestaan.
  • Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
  • Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts een spoedgeval moet behandelen. Wellicht zult u hierdoor even moeten wachten tot u aan de beurt bent. De uitlooptijd is op geen enkele manier op de tandarts / mondhygiënist te verhalen.
  • Meutermans Tandheelkunde is een officieel leerbedrijf. Hierdoor kan het zijn dat uw gegevens gebruikt worden gebruikt voor educatieve doeleinden.
  • Voor eventueel interdisciplinair overleg worden uw gegevens gedeeld met andere partijen die ook betrokken zijn bij uw behandelplan.