+31 13 505 6747 contact@meutermans.nl

PUBLICATIES

 

enkele uitgebreide behandelingen

onder de loep genomen

 

LEES ONZE PUBLICATIESBEKIJK ONZE RESULTATEN
een duurzaam herstel staat steeds centraal

Bij de behandeling van patiënten gaat het er bij ons om dat we het best mogelijke resultaat bereiken en dat het effect van onze therapie duurzaam is.

Soms komt het echter voor dat een op het oog eenvoudige zorgvraag tot uitgebreide behandelingen leidt.

Lees hieronder het verslag van enkele concrete gevallen:

NT DENTZ, april 2024

Functioneel herstel van gemutileerde dentities

Bij de intake zien we bij een nieuwe patiënt een sterk gemutileerde dentitie en een hoge restauratiegraad. Door de toepassing van telescoopvoorzieningen kunnen tandheelkundige professionals de kwaliteit van zorg voor hun patiënten verbeteren. In dit artikel worden aan de hand van twee casussen de stappen voor het vervaardigen van telescoopvoorzieningen beschreven en stap voor stap getoond.

Lees verder…

Tekst: Stefan Meutermans

NT DENTZ, juni 2024

NT DENTZ, februari 2024

De dynamische systematische diagnostische methodiek (DSD-M)

Tandheelkunde mag nooit gereduceerd worden tot technisch handelen, ook niet als deze technieken op het allerhoogste niveau worden uitgeoefend. Het kan leiden tot lokale symptoombestrijding die kostenverhogend werkt. Voordat tot herstelbehandelingen wordt overgegaan, is kennis van de oorzaak van de problemen een voorwaarde. Daarom moet een diagnosse worden geformuleerd om inzicht te krijgen in de individuele risicoprofielen die van invloed kunnen zijn op de prognose. In deze bijdrage wordt een systematische methodiek beschreven en samengevat in de formule cpo(moe)OMA.

Lees verder…

Tekst: Stefan Meutermans

NT DENTZ, februari 2024

Tandartsenwereld, maart 2016

Een te vervangen incisief en twee loskomende tijdelijke bruggen

Het komt met enige regelmaat voor dat een op het oog eenvoudige hulpvraag tot uitgebreide behandelingen leidt. Deze casus begint met de vraag naar vervanging van een enkel element, de 21 en eindigt met het plaatsen van twee driedelige bruggen in de onderkaak.

Lees verder…

Documentatie en behandeling: Stefan Meutermans
Verslag en beschouwing: Jan van Hoeve

Tandartsenwereld, maart 2016

Tandartsenwereld, september 2015

Occlusaal herstel bij een patiënt met hoge esthetische eisen

In de afgelopen jaren is voor veel patiënten het esthetische aspect van het gebit erg belangrijk geworden met als gevolg een toename van de vraag naar behandelingen om de esthetiek te verbeteren. Soms is het mogelijk met eenvoudige middelen aan deze wensen te voldoen maar in andere gevallen zijn uitgebreide behandelingen nodig om een goed en op lange termijn stabiel resultaat te bereiken. In deze casus gaat het over een patiënt met een occlusaal instabiele dentitie die behandeling behoeft en de bijkomende vraag van de patiënt naar verbetering van de esthetiek van zijn gebit.

Lees verder…

Documentatie en behandeling: Stefan Meutermans
Verslag en beschouwing: Jan van Hoeve

Tandartsenwereld, september 2015

Tandartspraktijk, november 2014

Een esthetisch lastig probleem 

Traumata aan frontelementen, zelfs aan melkincisieven, hebben vaak gevolgen op lange termijn. Zeker als het trauma leidt tot het verlies van een blijvende incisief. Dat resulteert in een esthetisch probleem op latere leeftijd dat lastig op te lossen is. Daarvan getuigt deze casus.

Lees verder…

Documentatie en behandeling: Stefan Meutermans
Verslag en beschouwing: Jan van Hoeve

Tandartspraktijk, november 2014