+31 13 505 6747 contact@meutermans.nl

CONCRETE VOORBEELDEN

 

wij gaan voor een duurzaam herstel
én een mooi resultaat

een mooie lach en meer zelfvertrouwen
Een gezonde mond is veel belangrijker dan vaak wordt gedacht. Een goed gebit betekent niet alleen kunnen praten, lachen, zingen, zoenen en zo veel meer. Een stralend gebit in een gezonde mond draagt ook bij aan een goede gezondheid, sociale contacten, een goed persoonlijk gevoel en maatschappelijk succes.

Soms komt het echter voor dat een op het oog eenvoudige zorgvraag tot uitgebreide behandelingen leidt. Bij behandeling van patiënten gaat het er bij ons om dat we het best mogelijke resultaat bereiken en dat het effect van onze therapie duurzaam is.

Lees hieronder het verslag van enkele concrete gevallen:

 

Tandartsenwereld, maart 2016 | Meutermans Tandheelkunde

Een te vervangen incisief en twee loskomende tijdelijke bruggen

Het komt met enige regelmaat voor dat een op het oog eenvoudige hulpvraag tot uitgebreide behandelingen leidt. Deze casus begint met de vraag naar vervanging van een enkel element, de 21 en eindigt met het plaatsen van twee driedelige bruggen in de onderkaak.

Lees verder…

Documentatie en behandeling: Stefan Meutermans
Verslag en beschouwing: Jan van Hoeve

Tandartsenwereld, maart 2016

Tandartsenwereld, september 2015 | Meutermans Tandheelkunde

Occlusaal herstel bij een patiënt met hoge esthetische eisen

In de afgelopen jaren is voor veel patiënten het esthetische aspect van het gebit erg belangrijk geworden met als gevolg een toename van de vraag naar behandelingen om de esthetiek te verbeteren. Soms is het mogelijk met eenvoudige middelen aan deze wensen te voldoen maar in andere gevallen zijn uitgebreide behandelingen nodig om een goed en op lange termijn stabiel resultaat te bereiken. In deze casus gaat het over een patiënt met een occlusaal instabiele dentitie die behandeling behoeft en de bijkomende vraag
van de patiënt naar verbetering van de esthetiek van zijn gebit.

Lees verder…

Documentatie en behandeling: Stefan Meutermans
Verslag en beschouwing: Jan van Hoeve

Tandartsenwereld, september 2015

Tandartspraktijk, november 2014 | Meutermans Tandheelkunde

Een esthetisch lastig probleem 

Traumata aan frontelementen, zelfs aan melkincisieven, hebben vaak gevolgen op lange termijn. Zeker als het trauma leidt tot het verlies van een blijvende incisief. Dat resulteert in een esthetisch probleem op latere leeftijd dat lastig op te lossen is. Daarvan getuigt deze casus.

Lees verder…

Documentatie en behandeling: Stefan Meutermans
Verslag en beschouwing: Jan van Hoeve

Tandartspraktijk, november 2014